Algemene Voorwaarden van iacobrenovatie.be
door Iacob Construct BV

Laatst bijgewerkt op: 06/11/2023

Welkom bij de website van Iacob Construct (“Iacob Construct”, “wij”, “ons” of “onze”). Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

1. Gebruik van de Website

U mag deze website uitsluitend gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. U stemt ermee in de website niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen of die de normale werking van de website verstoort.

2. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, audio, software en andere materialen, zijn eigendom van Iacob Construct of zijn gelicentieerd voor gebruik door Iacob Construct en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag deze inhoud niet kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, openbaar maken of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iacob Construct.

3. Gegevensverzameling en Privacy

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacybeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de gegevensverzameling en -gebruikspraktijken zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

4. Externe Links

Deze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen die niet onder onze controle vallen. Iacob Construct is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites en is niet aansprakelijk voor schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke externe links.

5. Wijzigingen en Beëindiging

Iacob Construct behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op updates. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u het gebruik van de website te staken. Iacob Construct behoudt zich ook het recht voor om de website op elk moment te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Aansprakelijkheid

Iacob Construct streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op de website, maar geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Het gebruik van de website is op eigen risico, en Iacob Construct is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de website.

7. Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In het geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in België.